Value through Innovation27 April 2016

Wybrane najważniejsze informacje dotyczące stosowania preparatu Pradaxa® (eteksylan dabigatranu)

Wyróżnienie dla BI