Value through Innovation22 July 2016

Wybrane najważniejsze informacje dotyczące stosowania preparatu Pradaxa® (eteksylan dabigatranu)

Wyróżnienie dla BI