Value through Innovation18 September 2014

Wybrane najważniejsze informacje dotyczące stosowania preparatu Pradaxa® (eteksylan dabigatranu)

Wyróżnienie dla BI